Phi Lộ

 

 

 

 Tập thơ Như Huyễn Thiền sư, gọi là Thơ. Thế nhưng, thâm ý của Thiền sư Như Huyễn thì nó chẳng thơ chẳng thi gì ráo. Bởi vì tự có cái nhãn hiệu “Thiền sư” rồi mà còn chê, muốn đòi thêm chức danh “thi nhân, thi sĩ” nữa sao !

Lạy Phật ! con không dám ạ !

Gọi Tập Thơ, với Thiền sư Như Huyễn, nó chỉ là một duyên cớ, một dữ liệu vốn có trong tam tạng kinh điển của đạo Phật, trong đầu của  Thiền sư. Nếu không nói, không viết, không phô bày thì kho tàng giáo lý Phật chẳng ai được nhờ cậy lợi ích chút nào !

Như Huyễn Thiền sư viết thơ, làm thành tập thơ là Thiền sư đóng vai trò người moi bóc, rạch xé, lượm hốt...chút ít thực phẩm thơm ngon vô giá trong kho tàng giáo lý đồ sộ của đạo Phật, đem ra làm quà tết Mậu Tý cho những ai là đệ tử Phật hữu duyên. Đây là một cách “chơi” trong nhiều cách của Thiền sư Như Huyễn.

Lại có thơ rằng :

Đường đời nhiều nẻo lắm long đong

Không có không không, có cũng không

Pháp lữ hỏi : Huynh “răng đứng nớ”?

Xin đáp : “Đời tôi độc có chơi”!

Thế đấy. Thơ hay, thơ dở, luật, niêm, bình, trắc, thể, cách, âm điệu... không cần bàn. Tất cả cái ấy Thiền sư Như Huyễn tập hợp lại thành một trò chơi NHƯ HUYỄN, vậy thôi.

Thế cho nên, chẳng xin ai “lượng tình” “phủ chính” hay “tha thứ” gì ráo.

Chơi mà !

                                                                                                                     “Bye-bye”

                                                                                                                                 

Liễu Liễu Đường
                                                                                                                                     Đồi Tà Dương
3 giờ khuya, 30 tết Mậu Tý
                               
06 – 02 – 2008 
 

  MỤC LỤC

01. Phi Lộ

02. Rừng Thông

03. Sơn Khê Ngoạn Cảnh

04. Sương Lạnh Tây Nguyên

05. Sương Mù Tây Nguyên

06. Nắng Đẹp Tây Nguyên

07. Năm Tháng

08. Đông  Xuân

09. Trăng Khuya

10. Hoàn Hôn Trên Đất Cao Nguyên

11. Tự Tình

12. Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên

13. Vỗ Về

14. Liễu Liễu Đường (Câu Đối 1)

15. Liễu Liễu Đường (Câu Đối 2)

16. Xin Được Cười

17. Tiếng Gà Gáy Trưa

18. Chim Vịt Kêu Chiều

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Thả Diều

20. Một Sớm Tinh Sương

21. Thiền Trà

22. Trà Đạo

23. Lễ Bái

24. Quả Báo Của Phật

25. Lạy Vía Di Lặc

26. Giao Thừa

27. Tế Sao

28. Cúng Sao

28. Chùa Cháy

30. Nhân Quả

Last updated: 04-26-2008 © www.lieulieuduong.org