XEM HÌNH ẢNH:

Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông

Thiệp Tết 2010-2011

 

 

Quý vị là vị thứ   Counter đã vào thăm Ngài H.T. Thích Từ Thông.

 

Since April 06, 2008 - 2011 © www.lieulieuduong.org

1