VIDEO PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG

Xin mời vào website này để xem thêm Phim Online:  http://www.chuavietnam.com/doctrine/phim.html

 
 
                VIDEO PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG    - DO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG GIẢNG
Hạ Tải Phim (Download Video)  

Bát Đại Nhân Giác

01 02 03 07 08  09                    

Chúc Tết 2012 

01 02 03 04 05                      

Ðại Bát Niết Bàn

265-1 265-2 265-3 265-4 265-5 265-6 266-1 266-2    
266-3 266-4 266-5 266-6 266-7 266-8 266-9 267-1                
267-2 267-3 267-4 267-5 267-6 267-7 267-8 267-9                
268-1 268-2 269-1 269-2 269-3 269-4                    
269-I 269-II 269-III 269-IV 269-V 269-VI                    

Ðối Tượng Tiểu Thừa Thiền ( Ngũ
Uẩn Vô Ngã) Trường Hạ 2006

                               

Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009 

01 02 03                           

Kinh Kim Cang Bát Nhã  (04/13/2009)

 
01 02 03 04 05 06 07      

Lễ Phát Quà Trung Thu Năm 2003

 

01

                 

Lớp Bồi Dưỡng Các Giảng Sư Trường Hạ

 
01 02                            

Ngón Tay Chỉ Trăng

 
01 02                            
Mừng Ngày Khánh Tho 85  (Hòa thượng Thích Từ Thông)    

01

02

03

 04

                       

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 

 

01

                             

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập  (04/24/2009)

 
01 02 03 04                        

Ngũ Uẩn

 
                               

Phật Ðộ Sanh Phật Ðộ Tử

 
                               

Phật Tử Mừng Kỷ Niệm 56 Năm Xuất Gia Hành Đạo Của H.T Thích Từ Thông

 

01

                             

Sám Quy Mạng

 
01 02 03 04 05 06 07 08                
09 12 13 14 17 18 19 20                
21 22                            

Sinh Hoạt Thao Hối Am

 
                               

Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh

 
01 02 03 04 05 06      

Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học

 
01 02 03 04 05 06        

Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn

 
01 02 03 04 05 06              

Trường Hạ Chùa Kim Sơn  -  June 13, 2011

 
01 02 03 04 05 06 07            

Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương - June 10, 2011

 
01 02 03 04 05 06 07      

Trường Phật Học TPHCM  -  June 13, 2011

 
01 02 03 04 05 06 07            

Trường Hạ Chùa Phổ Quang  - July 03, 2011

 
01 02 03 04 05 06 07            

Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương - July 04, 2011

 
01 02 03 04 05 06 07            

Trường Hạ Chùa Dược Sư  -  July 05, 2011

 
01 02 03 04 05 06              

Trường Hạ Chùa Kim Sơn -  July 06, 2011

 
01 02 03 04                  

Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm - July 07, 2011

 
01 02 03 04 05          

Truờng Phật Học TPHCM -  July 10, 2011

 
01 02 03 04 05                

Truờng Phật Học TPHCM - Sept 11, 2011

 
01 02 03 04 05                

Lể Tốt Nghiệp Truờng Phật Học TPHCM - Sept 12, 2011

 
01 02 03 04 05                

Vấn Đề Sanh Tử

 
02 03 04 05                        

Ý Nghĩa Hai Thời Công Phu

 
01 02 03 04 05 06 07                  

Truờng Phật Học TPHCM - Nov 20, 2011

 
01 02 03 04                        

 

 
                               

 

 
                               

 

 
                               

 

 

www.lieulieuduong.org

  Trở về www.lieulieuduong.org                   Trở về Trang Thư Mục
 
Quý vị là vị thứ      Counter      đã vào thăm trang Phim/Video.