« Cách xem trang web tốt nhất | Main | Ngài HT Thích Từ Thông sẽ có 2 buổi thuyết pháp tại: TRƯỜNG PHẬT HỌC 6/27/2010 & CHÙA PHỔ QUANG 6/28/2010. »

Thầy sẽ về trường Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2010

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa đại chúng!

Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ về Trường Phật Học: “Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2010 (Dương Lịch), tức là ngày 12 tháng Ba năm Canh Dần (Âm Lịch).”  Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM. 

Thầy sẽ thuyết pháp, tặng đĩa giảng lần trước và tặng kinh sách NGÓN TAY CHỈ TRĂNG 3 đến tất cả quý vị.

Xin kính thỉnh chư tôn đức và kính mời toàn thể quý Phật tử.

 HẠ TẢI (DOWNLOAD) KINH

Ngón Tay Chỉ Trăng 3(doc) 

Ngón Tay Chỉ Trăng 3(pdf) 

    Trở về Trang Gốc                 Trở về Trang Thư Mục

 

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.lieulieuduong.org/blog-mt/mt-tb.fcgi/17/mt-tb.fcgi/17

Listed below are links to weblogs that reference Thầy sẽ về trường Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2010:

» baidu censor from baidu censor
Some countries censor Internet content and not just rogue regimes such as the Iranian mullocracy. Poor people! http://www.baidu.com [Read More]


Hosting by Yahoo!

Comments

Kính Thầy và quý ĐH,
Ước gì tôi được có mặt ngày Thầy về TPHCM giãng pháp và tặng sách ! Ôi hạnh phúc thay cho những ai còn mắt thấy tai nghe khi Thầy còn tại thế, không nệ gian lao cầm đuốt Chân lý dẩn đường cho ai còn mê chưa tỉnh ! Tôi chưa đủ duyên nhưng hoài bảo là sau ngày tôi hưu trí (2011) về tìm một cái chòi bên cạnh đồi Tà Dương sống theo đạo hạnh của Thầy để đời nầy không luống uổn. Trong khi chờ đợi, tôi tự an ủi bằng cách hạ tải pháp âm và kinh sách …. xem như Thầy có bên cạnh !!! Tôi muốn viết nhiều hơn nhưng xin nhường lời cảm nghỉ cho các ĐH khác.
Kính Chúc Thầy và quý ĐH thân tâm thường LẠC.

Post a comment