« Kinh (VIDEO) Thầy giảng tại Trường Phật Học | Main | Thầy sẽ về trường Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2009 (Dương Lịch) »

Kinh (MP3) Thầy giảng tại Trường Phật Học

 

 MP3 04/12/2009 & 04/24/2009

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập (mp3)

Kinh Kim Cang Kỳ 1  (mp3) 

Kinh Kim Cang Kỳ 2  (mp3)

Kinh Kim Cang Kỳ 3  (mp3)

Họp Mặt Đầu Năm 2009 (mp3)

Chúc Tết  (mp3)

KINH SACH

    Trực Chỉ Thi Ca Tập I & II  

    Kinh Kim Cang (pdf) 01/02/2009

    Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông

Quý vị muốn download băng giảng MP3 /SACH của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin quý vị nhấn chuột vào "Bên phải" các links, rồi chọn "Save Target As."

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.lieulieuduong.org/blog-mt/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/6/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/7/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/8/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/6


Hosting by Yahoo!

Comments

Sài gòn, ngày 10 tháng 01 năm 2010
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm
Kính bạch Thiền Sư Như Huyễn
Con Phật tử Nguyên Thảo kính đảnh lễ Thầy ba lạy, cúi xin mười phương Chư Phật gia hộ Thiền sư Pháp thân thường an lạc - du hành chư phương quốc độ an lạc. Nguyên Thảo ở gần ngã tư Bảy Hiền tối đến thường sang Chùa Từ Tân thắp hương lễ Phật. Kể từ ba năm nay không còn đủ duyên để được nghe Thầy chỉ giáo, nay chị Diệu Tín có duyên được lên vấn an Thầy và Thầy vẫn còn nhớ đến Nguyên Thảo đã cho phật tử Pháp bảo ngón tay chỉ trăng của Thầy, Nguyên Thảo bừng sang lên thật như thị của Thầy. 30 năm trước chị Chơn Thủ, Diệu Tín, Nguyên Thảo cùng đọc bản thảo của Thầy soạn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tất cả chúng sanh đều là Phật thế nên con ở đây cảnh giới nguy thúy, quốc độ phiền não, quán chiếu ngón tay chỉ trăng của Thầy thật tình cảm và giải thoát, lạy thiền sư duy một điều mẹ con nhìn hình ảnh Thiền sư trong sách, mẹ con thấy tướng Thầy tợ Hoa sen lớn phóng sáng hào quang. Mẹ con nói bao nhiêu năm Thầy vẫn an nhiên. Mẹ con 82 tuổi, nghiệp chướng nặng nề tật bịnh, mà chỉ có một ao ước được gặp Thầy thật sự để cõi thế gian này an nhiên tự tại, tín Phật tín Pháp và tín Tăng. Đó là hoài bảo lớn nhất của mẹ con. Riêng con thì biết rằng không có thể nhưng rất có thể như lời đầu thầy nói rằng sẽ gặp được thầy vạn pháp duy tâm tạo.
Kính lạy thầy, con Phật tử Nguyên Thảo rất muốn được lên thăm Thầy để được nghe lời giáo huấn tiếc rằng con chưa đủ duyên. Thôi thì thật như thị vậy. kính chúc Thầy tăng long phước thọ. Phật tử Nguyên Thảo thay mặt Mẹ đảnh lễ Thiền sư Như Huyễn tam ma đề 3 lễ.
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Địa chỉ nơi con trọ: 260/37 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0955708239. Con Nguyên Thảo.

nice mp3

nam mơ bởn sư thích ca mău ni phật con kính xin thầy chỉ cho con cách llạc để thỉnh mp3 vì con mất llạc với thầy move về LÂM ĐỒNG
kính thư con phậ tử diệu minh ở canađa.

Post a comment