« THÔNG BÁO MỚI (ngày 29 tháng Ba năm 2009) | Main | THÔNG BÁO MỚI: Ngài H.T. Thích Từ Thông sẽ tiếp tục THUYẾT PHÁP vào ngày 24 tháng 5 năm 2009. »

THÔNG BÁO MỚI (ngày 06 tháng Tư năm 2009)

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng!

Một lần nữa, con kính xin thông báo:

Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ THUYẾT PHÁP vào ngày 12 tháng Tư năm 2009. Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh. Kính mời chư vị về Trường Phật Học để thính pháp.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.lieulieuduong.org/blog-mt/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/37/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/3/mt-tb.fcgi/2


Hosting by Yahoo!

Comments

Dao Huu than men Thanh Tu co the lien lac voi Dao Huu da lam trang web nay duoc ko? Thanh Tu da rat may man dc duyen giac ngo tu trang web lieulieuduong.org. Truoc day Thanh Tu da lam 2 trang web: phatphap.wordpress.com & phatphapnhiemmau.com. Nay ngo duoc chan ly Dai Thua rat cam thay ho then va xau ho. Sap toi Thanh Tu co y dinh lam them 1 trang nua de cung Dao Huu hoang ba Dai Thua de on Duc Phat. Thanh Tu xin duoc hoc hoi nhieu tu Dao Huu.

Ngay 5 thang 4 nam 2009 vua roi, Thanh Tu da duoc quy y HT Tu Thong va dc phap danh la Thanh Tu - trung voi ten cua minh. Thanh Tu duoc lien lac de hoi mot so van de ve nguon du lieu va kien thuc. Hy vong duoc nam tay nhau de hoang phap va de Thanh Tu sam hoi vi da phat trien Tieu Thua 1 nam truoc day. Xin cam on DH rat nhieu

Kính bạch Thầy.
Con được duyên lành nghe hầu hết bài giảng của Thầy từ chùa Vĩnh Nghiêm đến Liễu Liễu Ðường, cũng như được hầu chuyện thầy hôm tháng 1/2009 tại Lâm Hà.

Con xin gởi Thầy hai bài thơ cảm tác dưới đầy, mỗi bài đều có 2 chữ BIẾT, nên có thể tạm gọi là 2 bài LIỄU LIỄU THI.

Nếu Thầy cho phép, con xin được hầu chuyện Thầy, dựa trên các bài Thầy giảng, qua các tiết mục từ Phật Pháp đến khoa học trong các thư sau này.

Kính thư
Pháp Lợi (Như Thị Cư Sĩ)
*****
Vô Sở Tùng Lai Khách Chí

Ðồi Tà Dương, nắng chiều Trực Chiếu,
Khách viễn phương ghé lại rồi đi.
Rừng thông khuất hẳn đôi mi,
Trời xanh, mây trắng, biết đi, biết về.

***
Tà Trung Hiển Chánh
(Họa thơ Dại & Khôn của Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Xóm Ðạo tranh nhau Chánh với Tà.
Biết đâu là Chánh, biết đâu Tà.
Tà độ thế nhân, Tà hiển Chánh.
Chánh gây thù hận, Chánh ẩn Tà.


Tôi muốn biết những bài giảng mới nhất của Pháp Sư đã có phổ biến cho tất cả mọi người cùng nghe chưa?. Nếu đã có thì tôi phải làm như thế nào để nghe đựơc bài giảng hôm ngày 6 tháng 4 và ngày 12 tháng 4, và hôm nay thầy có giảng không?. Cám Ơn nhiều.

20/4/2009
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin hầu chuyện Thầy về ý nghĩa Thấp Sanh và Hóa Sanh.

Rất nhiều giảng sư lấy thí dụ thấp sanh như các loài muỗi mòng, trùng dế, vi trùng, v.v. và thí dụ hóa sanh như các loài bướm hóa từ sâu, v.v.

Con xin có ý kiến như sau:
1) Hóa sanh: Loài bướm thay đổi từ trứng, đến sâu, chỉ là các giai đoạn của sự trưởng thành. Trong suốt giai đoạn đó chuổi ADN (Nhiễm sắc tố, chromosome) cuả bướm không thay đổi.

Theo con nghĩ, với khoa học hiện đại Hóa sanh phải được hiểu như trong thuyết Tiến Hoá của Darwin: Hoá sanh là một hiện tượng trong đó loài vật mới sinh ra từ loài vật cũ nhưng có chuỗi ADN khác đi. Như thế ta thấy thuyết Tiến Hóa rất hợp với giáo lý Vô Ngã (ADN cuả loài vật không được xem là NGÃ, ADN của chúng cũng thay đổi), và giáo lý Kim Cương Bát Nhã (4 tướng, kể cả tướng Chúng Sanh Hữu Tình –sattvasamjna)

2) Thấp sanh: Kể từ khi bác sĩ Pasteur tìm ra vi trùng, chúng ta có thêm ánh sáng về Thấp sanh: Những thí dụ thường dùng không còn đúng là Thấp sanh nữa. Thí dụ, phương pháp khử trùng trong Y khoa: Một túi khư trùng tốt sẽ không có vi trùng dù được để trong điều kiện tương tự.

Thấp sanh phải được hiểu trong khung cảnh lúc tạo thiên lập điạ và lúc bắt đầu mới có các nguyên sinh động vật, các sinh vật đơn bào. Thí dụ, lúc ban đầu, trái đất rất nóng, nên chưa có sinh thực vật nào: Tất cả chỉ là chất vô cơ, rồi từ từ ta có rong rêu, thực vật và sinh động vật. Trong khoa học, người ta đã thành công trong việc tái tạo những yếu tố đầu tiên của sinh thực vật trong phòng thí nghiệm với những tia lửa điện giống như tia sét lúc trời mưa. Ðây cũng nằm trong thuyết Tiến Hóa.

Từ những nhận xét trên ta thấy không có ranh giới rõ ràng giữa vô cơ, hữu cơ và sinh vật. Ðiều này rất phù hợp với kinh Kim Cang Bát Nhã (không có 4 tướng). Con xin được đề cập đến vấn đề này sau khi tìm hiểu về 4 tướng trong kinh Kim Cang Bát Nhã và tìm hiểu về A Lại Da Thức trong Duy Thức Học.

Kính Thư
Pháp Lợi

20/4/2009
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin hầu chuyện Thầy về ý nghĩa Thấp Sanh và Hóa Sanh. (Lan 2)

Rất nhiều giảng sư lấy thí dụ thấp sanh như các loài muỗi mòng, trùng dế, vi trùng, v.v. và thí dụ hóa sanh như các loài bướm hóa từ sâu, v.v.

Con xin có ý kiến như sau:
1) Hóa sanh: Loài bướm thay đổi từ trứng, đến sâu, chỉ là các giai đoạn của sự trưởng thành. Trong suốt giai đoạn đó chuổi ADN (Nhiễm sắc tố, chromosome) cuả bướm không thay đổi.

Theo con nghĩ, với khoa học hiện đại Hóa sanh phải được hiểu như trong thuyết Tiến Hoá của Darwin: Hoá sanh là một hiện tượng trong đó loài vật mới sinh ra từ loài vật cũ nhưng có chuỗi ADN khác đi. Như thế ta thấy thuyết Tiến Hóa rất hợp với giáo lý Vô Ngã (ADN cuả loài vật không được xem là NGÃ, ADN của chúng cũng thay đổi), và giáo lý Kim Cương Bát Nhã (4 tướng, kể cả tướng Chúng Sanh Hữu Tình –sattvasamjna)

2) Thấp sanh: Kể từ khi bác sĩ Pasteur tìm ra vi trùng, chúng ta có thêm ánh sáng về Thấp sanh: Những thí dụ thường dùng không còn đúng là Thấp sanh nữa. Thí dụ, phương pháp khử trùng trong Y khoa: Một túi khư trùng tốt sẽ không có vi trùng dù được để trong điều kiện tương tự.

Thấp sanh phải được hiểu trong khung cảnh lúc tạo thiên lập điạ và lúc bắt đầu mới có các nguyên sinh động vật, các sinh vật đơn bào. Thí dụ, lúc ban đầu, trái đất rất nóng, nên chưa có sinh thực vật nào: Tất cả chỉ là chất vô cơ, rồi từ từ ta có rong rêu, thực vật và sinh động vật. Trong khoa học, người ta đã thành công trong việc tái tạo những yếu tố đầu tiên của sinh thực vật trong phòng thí nghiệm với những tia lửa điện giống như tia sét lúc trời mưa. Ðây cũng nằm trong thuyết Tiến Hóa.

Từ những nhận xét trên ta thấy không có ranh giới rõ ràng giữa vô cơ, hữu cơ và sinh vật. Ðiều này rất phù hợp với kinh Kim Cang Bát Nhã (không có 4 tướng). Con xin được đề cập đến vấn đề này sau khi tìm hiểu về 4 tướng trong kinh Kim Cang Bát Nhã và tìm hiểu về A Lại Da Thức trong Duy Thức Học.

Kính Thư
Pháp Lợi

23/4/2009
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được tiếp tục hầu chuyện Thầy về ý nghĩa từ “Tây Phương” qua cái nhìn Thiên Văn Học.

TÂY PHƯƠNG: Nhiều giảng sư khi đề cập đến từ Tây Phương (trong Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Ðà) đã gắn phương hướng với trái đất. Do đó, khi trái đất quay thì Phương Tây cũng quay theo. Rồi từ đó bác bỏ sự hiện diện của cỏi Phật A Di Ðà trong Vũ Trụ.

Con xin góp ý kiến như sau:

Theo quy ước của Thiên Văn Học (Trung Quốc cũng như Âu Tây), Vũ trụ được mô hình như là một quả cầu lấy trái đất làm tâm. Trên quả cầu vũ trụ đó (celestial sphere –QCVT) tất cả các mặt trời của các thái dương hệ khác là các ngôi sao (định tinh) mà ta thấy trên bầu trời lúc ban đêm.

Trong Thiên Văn Học Trung Quốc, phương Ðông là Rồng (Cây = Mộc), phương Nam là Chim (Lửa = Hỏa), phương Tây là cọp (Bạch Hổ = Kim loại = Kim) và phương Bắc là Rùa (Qui = Thủy = Nước).
Chùm sao Bách Hổ cũng như các chùm sao khác ở rất xa, vài ngàn năm ánh sáng. Phải chăng đây là phát xuất của từ Vô Lượng Quang.

Ngoài ra, Ðức Phật A Di Ðà ở Tây Phương như đề cập trong kinh có thể là ứng thân của Phật tại một vùng nào đó (thí dụ vùng sao Bạch Hổ) trong QCVT chớ không phải là Pháp Thân Phật như suy diễn bởi một số giảng sư.

Mặt trời của chúng ta (từ quan sát viên trên trái đất) di chuyển trên QCVT trong 365 ngày. Trên QCVT chúng ta cũng thấy các hành tinh và vệ tinh của Thái Dương Hê chúng ta. Các hành tinh của các thái dương hệ khác không thể quan sát được dù với viễn vọng kính vì ánh sáng của nó quá yếu so với ánh sáng các định tinh. Ngoài ra khi ánh sáng truyền đi trong vũ trụ, chúng cũng bị hấp thụ, nhất là bởi lỗ đen (black holes). Vì vậy nói hình ảnh trên quả đất có thể truyền đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ là chuyện không thể có.

Trên QCVT cũng có đường vòng tương tự như Xích đạo trên quả đất. Mặt phẳng trong đó mặt trời chúng ta di chuyển hơi nghiêng so với Xích đạo của QCVT. Ngày 22/3 và 22/9 (Xuân phân và Thu phân), mặt trời đi qua xích đạo QCVT. Từ 22/3 – 22/9 mặt trời ở phía Bắc của QCVT.

Nói tóm lại với Thiên văn học và QCVT, ta có đủ 10 phương, và Hư không của 10 phương như được nói đến trong Kinh Kim Cương chính là thể tích của QCVT.

Kính thư
Pháp Lợi

23/4/2009
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được tiếp tục hầu chuyện Thầy về sự tương tự giữa âm thanh (sóng cơ học), sóng điện từ, Nghiệp (karma), A Lai Da Thức và sự Cầu Nguyện.

*** Nhiều giảng sư cho rằng Nhĩ Căn là VIÊN, mà Nhản Căn thì không. (Như trong bài giảng kinh Lăng Nghiêm, với phương pháp Nhĩ Căn Viên Thông của bồ tát Quán Thế Âm.)

Con xin góp ý:
Âm thanh là sóng cơ học, được truyền đi bởi sự di động của môi trường (không khí, nước, gạch, đất, v.v.) Vì vậy âm thanh không thể truyền qua chân không –vacuum– thí dụ giữa các thiên thể. Ánh sáng là sóng điện từ, giống như sóng TV hay radio, chúng có thể truyền qua chân không, nghĩa là có thể truyền qua vũ trụ. Xét trên phương diện này, âm thanh (thanh cảnh) thua ánh sáng (sắc cảnh).

Vậy ta chỉ có thể nói trong 25 pháp, Nhĩ Căn Viên Thông thích hợp cho ngài A Nan (và chúng ta) hơn, chớ không phải pháp môn này là Tối Ưu.

*** Sóng điện từ: Nhiều giảng sư không rõ về sóng điện từ và cấu tạo các máy phát, thâu TV, radio, computer, nên không rõ hoạt động của chúng.

Con xin góp ý:
Các nhà sáng chế, họ biết rất rõ những hoạt động trong các máy. Thí dụ trong bộ não của máy computer (CPU), có hàng triệu transitor, khi CPU thi hành một lệnh (instruction), nhà sáng chế biết rõ tình trạng của từng transitor đóng –ON hay mở –OFF.
*** Sự phát sanh của ý nghiệp và sóng điện từ: Khi dòng điện chạy trong một sợi dây, nó làm phát sanh sóng điện từ xung quanh sợi dây như sóng điện từ phát ra từ cuộn dây của một ăng ten phát sóng. Vậy Ý Nghiệp sanh ra như thế nào? Nhiều giảng sư không rõ cơ chế của Ý Nghiệp nên bài bác sự cầu nguyện.

Con xin góp ý:
Bộ não chúng ta cấu tạo bởi hàng tỉ tế bào thần kinh, chúng nối kết với nhau. Sức mạnh của các nối kết này thay đối trong quá trình học tập. Trong một tế bào thần kinh, tín hiệu được truyền đi dưới dạng điện. Giữa các tế bào, tín hiệu truyền đi dưới dạng hóa học. Khi chúng ta suy nghĩ, mạng lưới thần kinh (neural network) hoạt động giống như bộ não (CPU) của computer. Vậy khi suy nghĩ, bộ não chúng ta có phát ra Năng Lượng (tạm gọi là Năng lượng sinh học = NGHIỆP) chung quanh nó không? Theo Phật giáo, đó là Ý Nghiệp nhân.
Vậy sự cầu nguyện là tạo ra sóng năng lượng sinh học. Hiệu quả của sóng năng lượng này (Ý Nghiệp Quả) như thế nào trên mỗi người và tất cả chúng sanh sẽ được trình bày sau này khi tìm hiểu về A Lại Da Thức trong Duy Thức Học và Tứ Tướng (Ngã Nhơn Chúng sanh, Thọ giả) trong kinh Kim Cương.

Kính thư
Pháp Lợi

24/4/09
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được tiếp tục hầu chuyện Thầy về thuyết “Sự Bùng Nỗ Lớn –Big Bang Theory” và Giáo Lý Hoa Nghiêm. Hôm hầu chuyện Thầy ở Lâm Hà (tháng 1/2009), con có đề cập sơ qua về thuyết này.

*** Thuyết “Sự Bùng Nỗ Lớn –Big Bang Theory”:
Theo thuyết này, một vũ trụ được thành hình từ một sự bùng nổ lớn. Thoạt đầu 1 vũ trụ chỉ có kích thước như một nguyên tử, và rồi vụ nổ diễn ra trong 1/100 giây. Sau vụ nổ, từ khối nhỏ như hạt nguyên tử, vũ trụ bùng ra theo hình xoắn trôn ốc (spiral) với nhiều nhánh (arm). Thí dụ Thái Dương Hệ của chúng ta nằm trong nhánh Orion. Trong nhánh này có chùm sao Hiệp Sĩ (Orion), mà dân quê ta thường gọi là sao Lưỡi Cày.

Sau sự bùng nổ, trong vòng 1 giây các hạt cơ bản (fundamental particles) tương tác nhau tạo năng lượng lớn đưa nhiệt độ vũ trụ lên trên 10 ngàn độ C. Người ta biết có chừng 10 loại hạt cơ bản gom trong 2 nhóm: meson và baryon.

Sau sự bùng nổ 3 phút, các hạt cơ bản bắt đầu kết hợp với nhau tạo nên các hạt phức như proton (dương điện tử), neutron (trung hòa tử), v.v., và từ đó tạo nên nguyên tử (atom), phân tử, v.v.

Nói tóm lại, vũ trụ bắt đầu hình thành từ chất liệu gồm một nhóm hạt cơ bản có kích thước nhỏ như hạt bụi! (Phải chăng đây là ý diễn tả trong kinh Duy Ma Cật: “Vạn vạn bồ tát họp trong căn nhà nhỏ”; và “một là tất cả” trong giáo lý Hoa Nghiêm?)

Hai hạt cơ bản biết nhiều là quang tử (photon) và âm điện tử (electron)

Con xin có các ý kiến sau:

*** Hạt cơ bản có phải là NGÃ không?
Câu hỏi đặt ra là hạt cơ bản có NGÃ không?
Trong Phật Lý ta có ý niệm Vi trần, Thuỷ vi trần, Kim vi trần, lân hư trần, trong đó lân hư trần được xem tương đương với ý niệm hạt cơ bản, nghĩa là hạt vật chất nhỏ nhất, không do các hạt nhỏ hơn tạo nên.
Phương pháp đi tìm hạt nhỏ nhất này không giải quyết được vấn đề “Ngã”, nó giống như câu hỏi: Ai là người đầu tiên sinh ra tổ tiên ta?
(xem thư trước: Thuyết Tiến Hoá của Darwin).

Vậy từ đâu có các hạt cơ bản?
Giáo Lý Hoa Nghiêm, “Trùng trùng duyên khởi” là chià khóa cho câu trả lời.
Lấy thí dụ electron và photon.
1) Electron phát sinh ra photon: Khi dòng điện chạy trong tim bóng đèn, đèn sang: photon phát sinh.
2) Trong mô hình Bohr của các hạt nguyên tử: khi 1 electron được kích thích, chúng nhảy lên các tầng năng lượng cao hơn. Khi rơi trở lại tầng trong, electron phát ra năng lượng dưới dạng ánh sáng. Do đó ta có các quang phổ của các chất hóa học. Vậy 1 photon là một bó năng lượng (theo cơ học lượng tử).
3) Khi ánh sáng chiếu trên tế bào quang điện (photo cell), dòng điện phát sanh. Năng lượng của photon nếu đủ lớn, sẽ làm electron nhảy từ tầng dưới vượt qua vực năng lượng (energy gap) lên tầng dẫn điện (conduction band).

Tuy nhiên từ đâu có electron ta vẫn chưa biết. Chỉ biết chúng có rất sớm, trong 1/100 giây đầu của Big Bang.

*** Electron có Ngã không? Electron có phải là hạt tự nó có sẳn trong vũ trụ không ?

Ta không thể đi tìm câu trả lời theo lối phân tích.
Nhưng nguyên lý bất định (Uncertainty principle) nói rằng: “Không thể xác định 1 electron với xác xuất 100% rằng nó đang ở một vị trí trong không gian tại 1 thời điểm nhất định”. Như thế electron không có Ngã.

*** Giáo Lý Hoa Nghiêm : Một là tất cả, tất cả là một?
Với khoa học hiện đại ta có 3 chứng cớ :
1) Từ 1 nhiễm sắc tố (chromosome), toàn thể cơ năng của 1 loài vật được hình thành.
2) Kỹ thuật Cloning tạo nên 1 con cừu từ 1 tế bào
3) Gene Modification Engineering (Kỹ thuật thay đổi Gen) áp dụng tạo nên nhiều giống cây mới (lúa, dưa, v.v.) : đây là Lý Duyên khởi.
Vậy chuỗi ADN (hay DNA = gene = chromosome) có giống như chủng tử trong A Lai Da Thức không ? Vấn đề này sẽ được trình bày trong các lần sau, khi tìm hiểu về Duy Thức Học.

–Một là tất cả : Với thuyết Big Bang, vũ trụ được tạo nên từ hạt cơ bản, lổ đen rất nhỏ.
– Tất cả là một : Khoa học quan sát thấy rằng, bất cứ vật gì : sao, ánh sáng, v.v. khi đi gần lỗ đen (black hole) đều bị nó hút vào. Và lỗ đen cũng từ từ co rút lại (tiến trình nghịch của Big Bang).

*** Pháp Thân Phật và Hình tượng
Một số giảng sư đả phá việc thờ cúng lễ bái các tôn tượng và cho rằng trong tượng Phật không có Phật (Thí dụ Tổ Ðan Hà thiêu Phật gỗ, bài thơ Huynh Ðệ Chi Tình, v.v.)

Nếu việc này mục đích để bài trừ mê tín dị đoan thì đáng hoan nghênh.
Nhưng nêu các tượng cốt được dựng lên để « dĩ huyễn độ chơn » hay « Tà trung hiển chánh » hay « tùng tướng nhập tánh » thì việc dựng các tượng cốt cũng đáng hoan nghênh vậy!
Lễ lạy các tượng cốt cũng là một điều lành, miễn là hành giả biết mình đang làm gì.
Trong trường hợp tổng quát, lề lạy tượng cốt làm vơi đi tính ngã mạn (1 trong 5 độn sử).

Ngoài ra, với thuyết Big Bang, vũ trụ hình thành từ một điểm rất nhỏ. Vậy Pháp giới có từ đâu ? Pháp tánh và Phật tánh do từ đâu, và hiện diện nơi đâu ?

Với thuyết Big Bang và ánh sáng Hoa Nghiêm ta thử trả lời câu hỏi:
–Trong cục đá bên đường có Pháp Thân Phật không? Hay
–Trong tượng Phật có Phật không ? hay
–Có Phật trong vũ trụ không ? Nếu có thì Phật ở đâu ?
Trong kinh Kim Cương : « không thể qua 32 tướng tốt, hay 80 vẽ đẹp mà thấy Như Lai » hay « Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, v.v. bất năng kiến Như Lai ».

Vậy biết tìm Phật nơi đâu !
Hay nói khác đi : Nếu qua cục đá (hay các tôn tượng) mà ta không thế thấy Như Lai, thì ta không thể thấy Như Lai nơi đâu cả, kể cả trong tâm ta.
Người xưa có câu : « Có thì có tự mảy mảy, không thì cả thế gian này cũng không ! »

Vấn đề là đừng để sự thờ cúng lễ bái tôn tượng trở thành Mê Tín, dù đó là tượng Thiên thủ thiên nhãn, Quán Thế Âm đến tượng Ðản Sanh, Bổn sư, v.v. Hoàng hậu Mada và cung nữ chắc phải bỏ chạy khi thấy một đứa trẻ mới sinh ra đời đã bước đi bảy bước, lại còn nói : « Thiên thượng … »

Kính thư
Pháp Lợi

1/5/09
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được tiếp tục hầu chuyện Thầy về đề tài « Sự tương ứng giữa bài chú cuối Bát Nhã Tâm kinh và các cách nhìn biện chứng trong kinh Kim Cương Năng Ðọan ».

Trong Phật học có nhiều loại chú như mật chú, chú hộ trì, v.v.
Bài chú trong Tâm kinh thuộc loại Chú « Hộ Trì Tâm Thân », nghĩa lý rõ ràng có thể dịch, không như mật chú.

Bài chú Tâm kinh là toát yếu của bài Tâm kinh, trình bày 5 giai đoạn tu một cách ngắn gọn để hành giả có thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày để hộ trì thân tâm. Tâm kinh sẽ được trình bày những lần sau.

*** *** **** Bài Chú Tâm Kinh *** *** ***
Phạn – Hán Việt – Nghĩa – Giai đoạn tu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Gate – Yết đế – Vượt qua – Tư lương
2) Gate – Yết đế – Vượt qua – Gia hành
3) Paragate – Ba la yết đế – Vượt qua bờ bên kia – Kiến đạo
4) Parasamgate – Ba la tăng yết đế – Ðã vượt tới bờ rồi – Tu đạo
5) Bodhi svara – Bồ đề tát bà ha – Giải thoát, an trụ – Chứng đạo

Chi tiết các giai đoạn tu qua thí dụ:
1) Tư lương – Vượt qua
Khi một tâm sở (thiện hay bất thiện) nổi lên, Thí dụ, lòng tham (phiền não –Nhân=TẬP) nổi lên, nhờ học hỏi (Văn) hành giả biết được đây là tâm sở bất thiện cần phải dừng lại (CHỈ) và cần phải VƯỢT QUA tâm sở bất thiện này.


2) Gia hành– Vượt qua
Nhờ dừng lại và suy nghĩ (Tư) kỹ hơn (CHỈ –QUÁN), hành giả biết chắc lòng tham là một tâm sở bất thiện, đã và đang khiến hành giả đau khổ (QỦA=KHỔ). Hành giả phải cố gắng hơn nữa để VƯỢT QUA.

3) Vượt qua bờ bên kia: Kiến đạo.
Nhờ quán sát sâu xa (THIỀN NA =dyana), hành giả thấy rõ một khi lòng tham dừng lại, nhân không còn, thì quả sẽ dứt. Lúc đó hành giả sẽ sống trong an lạc (DIỆT = bỉ ngạn). Do đó hành giả cố gắng để vượt qua bờ bên kia.

4) Ðã vượt tới bờ rồi : Tu đạo
Một khi đã thấy bờ, hành giả vững tin và tinh tấn tiến qua bờ bên kia. Trong giai đoạn này hành giả thấy an lạc phần nào (Hiện pháp lạc trú), mặc dù một vài nghiệp quả còn xót lại (Hữu dư niết bàn). Tuy thế hành giả biết chắc là mình sẽ đến bờ (đã được Thọ Ký, kinh Pháp Hoa).

Hành giả trên bước đường TU ÐẠO mà không cảm thấy an lạc thì phải dừng lại và cứu xét (Thiền na) lại PHÁP MÔN của mình. Nếu cần, phải thay đổi, vì pháp môn đang theo có thể không phù hợp với mình!

Nhưng một khi đã đến bờ, thì hành giả phải vượt qua năng sở (Vô trí, vô đắc, diệc phi vô đắc –Tâm Kinh bản dịch của thầy Thi Hộ ?).
Nếu không thì hành giả vẫn mãi ngồi trên thuyền, hay đang đi lên núi nhưng vẫn mang theo thuyền.

5) Giải thoát, an trụ: Chứng đạo (cứu cánh)
Ðây là lúc Bất khả tư nghì = VIÊN GIÁC

Bây giờ hãy xét 5 giai đoạn này trong cách nhìn biện chứng của kinh
Kim Cang Năng Ðoạn :
“Trang nghiêm Phật độ giả,
tức phi trang nghiêm,
thị danh trang nghiêm.”
Hay tổng quát hơn:
– A,
– tức phi A,
– thị danh A.
(Thay thế khóm từ “A” bằng bất cứ Pháp nào, thí dụ “Trang nghiêm”, “Lô sơn vân vũ, Triết giang triều”, v.v.)

1) Cách nhìn Như Huyễn: Pháp A (VỌNG = tướng), không là (khác với) pháp A (CHÂN = tánh), mà gọi là A (HUYỄN) vậy thôi

Ðây là cái nhìn GIỮA DÒNG (chưa rốt ráo, chưa đáo bỉ ngạn = ba la mật đa), là cái nhìn vạn pháp như huyễn, như trong bài kệ cuối kinh Kim Cang Năng Ðoạn : « Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn … ». Cách nhìn này vẫn còn Nhị nguyên, còn chân còn vọng, chưa vượt được “Lý Sự Vô Ngại”. Ðây là cách nhìn khi hành giả đang trong giai đoạn Kiến Ðạo.

2) Cách nhìn Tương Tức: Pháp A do những pháp không phải (khác với) pháp A họp thành, có thấy như thế mới thấy thực tướng (vô tướng) của pháp A.

Ðây là cách nhìn TỚI BỜ (đáo bỉ ngạn) dưạ trên lý trùng trùng duyên khởi. Tuy thế cách nhìn này còn thấy pháp A và pháp Phi A đều là pháp
(Pháp pháp bổn vô pháp; Vô pháp pháp diệc pháp). Trong cách nhìn này hành giả tuy đã tới bờ nhưng vẫn còn ngồi trên thuyền, hay đang leo lên núi nhưng mang thuyền theo, chưa vượt qua « Sự Sự Vô Ngại ». Ðây là cách nhìn khi hành giả ở trong giai đoạn cuối của Tu Ðạo, hành giả còn thấy pháp tu (Thuyền) và quả chưng (bỉ ngạn).


3) Cách nhìn Như Thị: Cách nhìn của hành giả « thỏng tay vào chợ » hay cách nhìn « đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền ». Ðây là cách nhìn của bậc chứng đạo (cứu cánh).


Kính thư
Pháp Lợi

5/5/09
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được họa bài thơ « Trà Ðạo ».

*************Trà Ðạo ************
*** (Ðạo lý của thiền giả uống trà)

Ðây chén cam lồ nghi ngút HƯƠNG,
Hương trà, hương đạo, quyện hương thiền,
Tinh hoa hương sắc vào trong một,
Vị bát trà thơm, vị các PHƯƠNG.

********* Như Huyễn Thiền Sư ******
*********************************

*************Tâm Ðạo ************
*** (Ðạo lý của cư sĩ cúng cơm)

Nâng chén cơm đầy gạo nàng HƯƠNG,
Công cha nghĩa mẹ, ngát tình thương,
Xóm làng, mưa nắng đầy trong chén,
Cúng dường tam thế Phật mười PHƯƠNG.

********* ** Như Thị Cư Sĩ *** *****
*********************************

Kính thư
Pháp Lợi

11/5/09
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được tiếp tục hầu chuyện Thầy về đề tài « Câu hỏi của Trưởng Lão Tu Bồ Ðề trong đoạn mở đầu Kinh Kim Cương Năng Ðoạn »

Hầu hết các giảng sư đều cho đoạn mở đầu của kinh là :
“Như thị ngã văn … vân hà hàng phục kỳ tâm.”

Con xin có ý kiến:
Ðoạn mở đầu của kinh chỉ gồm:
“Như thị ngã văn … thiện phó chúc chư Bồ Tát.”
Nghĩa là không bao gồm câu hỏi của Trưởng Lão Tu Bồ Ðề.

Lý do:
“Như thị ngã văn: Nhất thời, Phật tại Xá vệ quốc Kì-Thọ Cấp-Cô-Độc viên dữ đại tỳ kheo chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhĩ thời Thế tôn thực thời, trước y trì bát nhập Xá-Vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ. Hoàn chí bổn xứ, phạn thực ngật, thu y bát, tẩy túc dĩ phu tòa nhi tọa.”

Ðoạn này diễn tả sinh hoạt bình thường thật giản dị của Phật và tăng đoàn, không giống như trong sinh hoạt Phật giáo ngày nay, nào hào quang chiếu sáng, nào lộng, trống, đèn, hoa, v.v.

Tiếp theo là lời thán Phật :
“Thời Trưởng Lão Tu Bồ Đề, tại đại chúng trung tức tùng toạ khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, hợp chưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn: Hi hữu Thế tôn, Như-Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát.”

Ðây là lời tán thán chân thành căn cứ trên cái THẤY của ngài Tu Bồ Ðề, không như những lời đầu môi chót lưỡi khách sáo ta thường nghe trong các buổi lễ.

Sau bao năm theo bước chân Phật trên đường khất thực, hay tham dự các thời pháp, ngài Tu Bồ Ðề CHỢT thấy hình bóng Như Lai qua cung cách giản di thường ngày của đức Thế Tôn, nên đã phát lên lời tán thán:
“Như-Lai thiện hộ niệm”

Các đệ tử khi gần gũi đức Phật thường cảm thấy được an toàn yên ổn hơn (bảo hộ) như bày gà con đi theo mẹ. Ðức Phật cũng thường nhớ nghĩ, lo lắng (niệm) cho tăng đoàn mà chế tác ra truyền thống « an cư kiết hạ ».

“Như-Lai thiện phó chúc”
Chế ra pháp « khất thực », đức Phật đã vừa giao phó trách nhiệm hoàng dương chánh pháp, vừa truyền trao phương pháp hóa độ (phó), và ngài cũng không quên cầu chúc các đệ tử hoàn mãn chí nguyện tự độ, độ tha.

Lời mở đầu đến đây là đủ.
Phần chính của kinh (thân bài) chỉ là phương tiện đức Phật và ngài Tu Bồ Ðề mở ra, và cũng là nhân duyên mà có kinh Kim Cương Năng Ðoạn.

Sau phần tán thán Phật, ngài Tu Bồ Ðề e rằng nhiều người không có được cái thấy như mình nên phương tiện mà hỏi Phật:

“Thế tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?”

Tuy với hạnh nguyện độ tha, nhưng qua câu hỏi trên, ngài Tu Bồ Ðề để lộ cái THẤY hốt tỉnh, hốt mê của mình, và đức Phật đã ngầm cho ngài biết qua các câu trả lời, và nhất là khi đức Phật hỏi :
“Khả dĩ thân tướng kiến Như-Lai”


Kính thư
Pháp Lợi

18/5/09
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được hoạ bài thơ « Giao Thừa »

*** Giao Thừa

Giao lấy gì giao để kế thừa.
Thừa không kẻ nhận, biết hay chưa.
Muôn đời hủ tục truyền nhau mãi,
Thương lắm thằng đui dắt lũ đui.
*** Như Huyễn Thiền Sư ***

*** Truyền Thừa

Hơn sáu mươi năm pháp truyền thừa,
Noi gương giáo hóa Bụt ngàn xưa.
Ta Bà nơi ấy cần kham nhẫn,
Nghiệp nặng thuyền từ khéo chèo đưa.
*** Như Thị Cư Sĩ ***

Kính thư
Pháp Lợi

Adida Phat,

Cho con xin mang phep don gop voi bai GIAO THUA cua Anh Phao Loi post ngay 18/05/2009

Ngàn năm Pháp Phật vẫn truyền thừa
Trách mình nghiệp nặng phước lại thưa
Bờ từ bến giác thuyền chưa đổ
Nỗi khó ai mang chuyến đón đưa

Con Minh Lu*.c

1/6/09
Kính bạch Thầy.
Hôm này con xin được hoạ bài thơ « Vỗ Về »

*** Vỗ Về (Lời Trâu và Nghé)
"Nghé ơi ! con chớ vội sầu
Mai này nghé sẽ thành trâu một phồn…"
*** Như Huyễn Thiền Sư ***

*** Thầm nhủ (Lời Thân và Tâm)
"Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta."
Cày cấy vốn việc Thiền Gia,
Trâu đâu ta đấy ắt là thành công.
Bao giờ "Năng sở song vong"
Trâu cùng ta xuống tắm trong NGÂN-HÀ.
Hào quang "Viên Chiếu" gần xa,
"Thỏng tay vào chợ" Ta Bà ỨNG-THÂN.
Ngày ngày vui với BÁO-THÂN !
*** Như Thị Cư Sĩ ***
Kính thư
Pháp Lợi

King goi quy vi trach nhiem Web:
Chu khong doc duoc gan 1 tuan nay.

(Dear Web master
Please reset the fonts like before --Using unicode)

PL

Dear Phap Loi,

We did not reset the fonts. It was the SERVER (internal) PROBLEM. We did try to contact them to fix the problem. Please let us know if you still see the problem on the pages. Thanks Phap Loi!

5/6/09
Kính bạch Thầy, hôm này con xin được, trước hết tặng thầy bài thơ « Hải Triều Âm » sau đó con xin hoạ bài thơ « Nếu Ðược Ước »
**********
*** Hải Triều Âm
*** Kính tặng Thầy Thích Từ Thông

Thầy về đâu ! Non cao vời vợi.
Khắp mọi miền, bao chúng đợi người trông.
Ðêm khuya sương lạnh đồi thông,
Hải Triều vang tiếng núi sông nghìn trùng.
*** Pháp Lợi ***


** Nếu Ðược Ước
Tôi ước tôi như Sắc với Không.
Ước xa thế sự vấn vương lòng.
Ước lìa ngũ trược ly tam giới.
Ước được hòa tan tự Pháp Thân.
*** Như Huyễn Thiền Sư ***

*** Xin Thệ Nguyện
Chiếu kiến thân tâm tức thị Không.
Dẫu bao thế sự chẳng vương lòng.
Hòa cùng ngũ trược trong tam giới.
Nơi cỏi Ta Bà chứng Pháp Thân.
*** Như Thị Cư Sĩ ***


Kính thư
Pháp Lợi

29/6/09
Kính bạch Thầy.
Hôm 24/4/09 con có đặt vấn đề: Các hạt cơ bản có NGÃ không?

Hôm này con xin được tiếp tục hầu chuyện Thầy về đề tài « Hạt cơ bản và Tích Không Quán trong việc tìm Ngã».

*** Hạt cơ bản–
Trong Phật Lý ta có ý niệm Vi trần, Thuỷ vi trần, Kim vi trần, lân hư trần, trong đó lân hư trần được xem tương đương với ý niệm hạt cơ bản trong khoa học, nghĩa là hạt vật chất nhỏ nhất, không do các hạt nhỏ hơn tạo nên.

*** Tích Không Quán–
Có giảng sư nói: khi chia chẻ hạt Lân-Hư-Trần ta sẽ không được các loại hạt nữa mà chỉ được Hư Không và hư không thì không chia chẻ được. Từ đó kết luận Hư Không là NGÃ (nghĩa chữ “ngã” trong Thường Lạc Ngã Tịnh – Kinh Ðại Bát Niết Bàn).

**** Con xin có ý kiến –
1) Phương pháp đi tìm hạt nhỏ nhất này bằng Tích Không Qúan không giải quyết được vấn đề “Ngã”, nó giống như câu hỏi: Ai là người đầu tiên sinh ra tổ tiên ta?

Theo lý luận này, vì không thể lý luận thụt lùi cho đến vô tận, nên người ta đi đến kết luận: “Thượng Ðế sinh ra loài người”. Rồi nếu có hỏi: “Thượng Ðế từ đâu có?”, câu trả lời là: “Thượng Ðế là đấng Hằng Hữu, tự sinh, và không do ai, hay vật gì sinh ra”.

Chúng ta thấy định nghĩa Thượng Ðế như trên rất gần giống định nghĩa NGÃ trong Phật Giáo. Và định nghĩa Hư Không = Ngã của vị giảng sư trên cũng như thế.

2) Một lối ngụy biện tương tự trong toán học:

Một con thỏ cách con rùa 10 m. Thỏ chạy nhanh gấp 10 lần rùa. Khi thỏ rượt rùa được 10 m (khoảng cách ban đầu), thì rùa chạy được 1 m. Khi thỏ rượt thêm 1 m (khỏang cách thứ 2), thi rùa chạy thêm 0.1 m. Cứ theo lý luận này, thỏ sẽ không bao giờ bắt được rùa, vì khi thỏ rượt rùa khỏang cách thứ 1 triệu, thì rùa cũng chạy thêm được một khỏang nữa, v.v.
Lối lý luận này đã làm điên đầu các nhà toán học một thời gian dài cho đến khi có tóan vi tích phân.

3) Giải đáp:
Giải đáp cho vấn đề “hạt cơ bản = NGÃ “ từ giáo lý Hoa Nghiêm: Duyên Khởi.

4) Chưng cớ Khám phá Khoa học:
Như trong lần trao đổi ngày 24/4/09, khoa học tìm ra khỏang 10 hạt cơ bản, mà với trình độ kỹ thuật hiện nay, chúng không thể bị phân nhỏ hơn (và có thể bị phân nhỏ hơn trong tương lai, như trong quá khứ họ đã cho các hạt nguyên tử là bất khả phân)

Các hạt cơ bản là âm điện tử (electron, e–), dương điên tử (positron, e+), dương tử (proton, p+), quang tử (photon, γ -gamma), v.v.

Trong vật lý hạt (particle physics), người ta đã thành công trong việc tạo ra 1 cặp (e–, e+) từ 2 photon có năng lượng lớn: γ (gamma) → e– + e+

Như thế các hạt cơ bản có thể được tạo nên từ các hạt cơ bản khác. Ðây là lý Tương Tức hay trùng trùng duyên khởi trong giáo lý Hoa Nghiêm.

5) Vấn đề NGÃ, trong Thường Lạc Ngã Tịnh – Kinh Ðại Bát Niết Bàn, sẽ được bàn đến khi tìm hiểu Kinh này.

Kính thư
Pháp Lợi

27/7/09
Kính bạch Thầy.
Hôm 5/5/09 con có họa bài thơ « Trà Ðạo » của thầy. Nay đựơc gợi ý từ bài họa cuả một đạo tâm, con xin họa thêm một bài nữa.
Con xin chép cả bốn bài :

*************Trà Ðạo ************
*** (Ðạo lý của thiền giả uống trà)

Ðây chén cam lồ nghi ngút HƯƠNG,
Hương trà, hương đạo, quyện hương thiền,
Tinh hoa hương sắc vào trong một,
Vị bát trà thơm, vị các PHƯƠNG.

********* Như Huyễn Thiền Sư ******
*********************************

*************Tâm Ðạo ************
*** (Ðạo lý của cư sĩ cúng cơm)

Nâng chén cơm đầy gạo nàng HƯƠNG,
Công cha nghĩa mẹ, ngát tình thương,
Xóm làng, mưa nắng đầy trong chén,
Cúng dường tam thế Phật mười PHƯƠNG.

********* ** Như Thị Cư Sĩ *** *****
*********************************

*************Liên Ðạo 1 ************
*** (Ðạo lý của cư sĩ uống trà sen)
Một đóa Hồng liên ngào ngạt HƯƠNG,
Nhụy vàng phơn phớt ánh tương phùng.
Thủy sương lóng lánh như châu ngọc,
Liên trà ngào ngạt tỏa muôn PHƯƠNG.

********* ** Phương Hương *** *****
*********************************

*************Liên Ðạo 2************
*** (Ðạo lý của cư sĩ cúng trà sen)
Một đóa sen Hồng thơm ngát HƯƠNG,
Nhụy vàng hòa quyện với hơi sương.
Long lanh ảnh chiếu Ma Ni ngọc,
Qùy hứng dâng trà khắp mười PHƯƠNG.

********* ** Như Thị Cư Sĩ *** *****
*********************************

Kính thư
Pháp Lợi

Hi,
lieulieuduong.org to GoogleReader!
Dougles

Can i get a one small pic from your site?
Bottomless

Hello,
Not sure that this is true:), but thanks for a post.
Truden

Greatings, Can i take a one small photo from your site?
Dolly

Super post, Need to mark it on Ivan

Hi,
Ugh, I liked! So clear and positively.
Thank you
Ilias

Greatings, Ugh, I liked! So clear and positively.
Truden

Wonderful post, I have to dig this further I believe. Sure visit this blog more often.

Hello,
Can i take a one small photo from your site?
Thank you
Doggy

Thank you! I would now go on this blog every day!
Dougles

I know nothing about it
Ivan

Interesting, did you plan to continue this article?
Garretot

Greatings, Amazing! Not clear for me, how offen you updating your lieulieuduong.org.
Thanks
Boldy

Hello,
lieulieuduong.org - da best. Keep it going!
Miato

Usually I don’t make comments on blogs, but I want to say that this post really forced me to do so. Really nice post!

Greatings, Interesting, did you plan to continue this article?
Socco

Thank you! I would now go on this blog every day!
Truden

Hey cool site there, just wondering what anti-spam software you use for comments section because i get a lot on my blog! :( Wish if I could found them..

Hi, I found this blog post while was searching for fonts online related information on msn and found it very good article, thanks for sharing, best regards and cheers!

Sài gòn, ngày 10 tháng 01 năm 2010
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm
Kính bạch Thiền Sư Như Huyễn
Con Phật tử Nguyên Thảo kính đảnh lễ Thầy ba lạy, cúi xin mười phương Chư Phật gia hộ Thiền sư Pháp thân thường an lạc - du hành chư phương quốc độ an lạc. Nguyên Thảo ở gần ngã tư Bảy Hiền tối đến thường sang Chùa Từ Tân thắp hương lễ Phật. Kể từ ba năm nay không còn đủ duyên để được nghe Thầy chỉ giáo, nay chị Diệu Tín có duyên được lên vấn an Thầy và Thầy vẫn còn nhớ đến Nguyên Thảo đã cho phật tử Pháp bảo ngón tay chỉ trăng của Thầy, Nguyên Thảo bừng sang lên thật như thị của Thầy. 30 năm trước chị Chơn Thủ, Diệu Tín, Nguyên Thảo cùng đọc bản thảo của Thầy soạn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tất cả chúng sanh đều là Phật thế nên con ở đây cảnh giới nguy thúy, quốc độ phiền não, quán chiếu ngón tay chỉ trăng của Thầy thật tình cảm và giải thoát, lạy thiền sư duy một điều mẹ con nhìn hình ảnh Thiền sư trong sách, mẹ con thấy tướng Thầy tợ Hoa sen lớn phóng sáng hào quang. Mẹ con nói bao nhiêu năm Thầy vẫn an nhiên. Mẹ con 82 tuổi, nghiệp chướng nặng nề tật bịnh, mà chỉ có một ao ước được gặp Thầy thật sự để cõi thế gian này an nhiên tự tại, tín Phật tín Pháp và tín Tăng. Đó là hoài bảo lớn nhất của mẹ con. Riêng con thì biết rằng không có thể nhưng rất có thể như lời đầu thầy nói rằng sẽ gặp được thầy vạn pháp duy tâm tạo.
Kính lạy thầy, con Phật tử Nguyên Thảo rất muốn được lên thăm Thầy để được nghe lời giáo huấn tiếc rằng con chưa đủ duyên. Thôi thì thật như thị vậy. kính chúc Thầy tăng long phước thọ. Phật tử Nguyên Thảo thay mặt Mẹ đảnh lễ Thiền sư Như Huyễn tam ma đề 3 lễ.
Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Địa chỉ nơi con trọ: 260/37 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0955708239. Con Nguyên Thảo.

This is the first time I've ever visited your website and I think the information here is simply awesome!

Easily, the post is actually the greatest topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates. Just saying thanks will not just be enough, for the great lucidity in your writing. I will right away grab your rss feed to stay informed of any updates.

, great post, I thouroughly enjoyed reading it. This blog gave me the push to try my own article, please see my post by clicking my name at the top of this post, cheers

Hi there. I wished to make you aware that some components of your web site are difficult to comprehend for me, as I am color blind. I am a sufferrer of tritanopia, however there are other varieties of color blindness which will also experience problems. I can understand most of the web page OK, and those parts I have problems with I can understand by employing a custom browser. All the same, it would be great if you would keep in mind us color-blind folk while carrying out your next website design. Cheers.

Good Web site! I wondered if I could site some of your web page and use a few things for a school assignment. Please drop me an email whether its ok or not. Thanks

Pleased to discovered this great site, I am looking many times about this. This is now certainly what I have been looking for and I've bookmarked this article too, I will be return soon to check out for your new posting.

Hola,
ЎGracias por el artнculo. Cada vez que quieres leer.

Bottomless

Hola, їPuedo tomar obtener una pequeсa foto de su blog?
Have a nice day

Edwas

Cheers for this particular informative article. Often times, the best answers originate from the websites a person wouldn't expect. Recently, I decided not to give much thought to leaving comments on blog posts and have left opinions even less. Looking at your powerful piece of writing, may very well encourage me to do so often.

That was stimulating . I like your style that you put into your writing . Please do continue with more similar to this.

Hola,
No estб seguro de que esto es verdad:), pero gracias a un cargo.
Have a nice day

Boldy

After reading Your ideas is very good on your Blog. I appreciate. thanks you for posting this lovely information

Hi, I found this blog post while was searching for shopping related information on msn and found it very good article, thanks for sharing

Your website is great. I m gonna come back again, gracias.

Hello, like your blog alot. I found it on yahoo will add it to bookmark and come back often again to read and follow. Please continue to do great job you do on it.

kinh chao cac anh cac chi
em dang o binh phuoc muon di da lat tham HOA THUONG
em muon biet la di den ben xe DA LAT roi thi tiep theo la di nhu the nao
de den duoc noi thay dang o
huynh de nao biet chi gium xin tran thanh cam on
thanhbinhkr21@yahoo.com

hihihi! I really like your post on WWW.LIEULIEUDUONG.ORG: THÔNG BÁO MỚI (ngày 06 tháng Tư năm 2009). My name is Am thuc, can we exchange links?

Thankyou for this post, I am a big big fan of this site would like to continue updated.

I really wanted to develop a small message to express gratitude to you for all of the splendid points you are sharing here. My extensive internet investigation has now been rewarded with extremely good insight to exchange with my companions. I 'd suppose that we website visitors actually are unquestionably lucky to dwell in a fantastic community with very many perfect professionals with valuable tricks. I feel somewhat happy to have discovered the web pages and look forward to really more brilliant times reading here. Thank you once more for all the details.

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

Wooow man you are my master, i love your blog it's the best on the world.

Great info presented.-Free Prescription Help

Great info presented.-Free Prescription Help

Thanks for the share!
Nancy.R

Thanks for the wonderful posts. I have been following you for a while on my rss reader, thought i would make the effort to say THANK YOU right now.

Nhin thay bai nay o dau roi thi phai, trong quen quen

Cam on tac gia nhieu

Qua hay qua hay

Nhin thay bai nay o dau roi thi phai, trong quen quen

Nhin thay bai nay o dau roi thi phai, trong quen quen

Qua hay qua hay

Post a comment